สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร5,453,004.50540,857.0090.1 %5.0236,510.395,317.1697.8 %5.0
รวม 5,453,005 540,857 90.08 % 5.0 236,510 5,317 97.75 % 5.0