สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1,475,613.00586,490.0660.3 %5.060,916.802,818.5195.4 %5.0
รวม 1,475,613 586,490 60.25 % 5.0 60,917 2,819 95.37 % 5.0