สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,301.881,056.0054.1 %5.0538.640.00100.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช56,483.0616,571.0070.7 %5.0536.54104.0080.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช9,563.176,795.9028.9 %5.062.1086.29-39.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,059.122,168.0073.1 %5.057.68234.65-306.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,744.522,106.0023.3 %5.0728.8063.3791.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,822.271,800.0052.9 %5.0785.8540.5394.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช22,503.365,162.5177.1 %5.03,876.521,029.0973.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหมไม่ครบ396.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ84.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,724.95396.0089.4 %5.0211.8584.4960.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0462.3685.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,847.51341.0091.1 %5.0204.8367.2867.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,371.17339.0089.9 %5.0197.0140.7679.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,539.75864.0075.6 %5.0462.0322.9095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,273.87160.0095.1 %5.0273.4195.0065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,359.34570.0083.0 %5.0246.1441.8683.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,380.09613.0081.9 %5.0353.5339.8088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,620.67672.0081.4 %5.0246.3641.8583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,211.371,752.0058.4 %5.0527.7582.1684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,387.16242.0092.9 %5.0274.8041.7184.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,517.94323.0090.8 %5.0369.0540.1289.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,744.28694.0081.5 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,531.69588.0087.0 %5.0234.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,481.64400.0088.5 %5.0383.330.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,555.47455.0087.2 %5.0388.1549.3487.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,368.39681.0079.8 %5.0318.000.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,273.46546.0083.3 %5.0296.7439.6086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,330.82499.0085.0 %5.0270.1454.3679.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,325.62450.0086.5 %5.0246.620.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,293.85463.0085.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,354.965,693.00-6.3 %0.0804.8770.1791.3 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,144.231,100.0078.6 %5.0604.94123.5079.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,342.447,239.78-14.1 %0.01,812.71596.6067.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,378.161,251.0047.4 %5.06,286.94317.3095.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,686.271,118.0058.4 %5.0699.64265.0562.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,592.851,200.0053.7 %5.0484.48299.2538.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40209.0042.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0283.1362.1478.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,642.782,932.0036.8 %5.01,280.25698.1545.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,184.611,473.0053.7 %5.0918.96264.1071.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 15ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,471.235,099.25-14.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,551.841,337.0062.4 %5.01,533.47195.8287.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช3,794.701,127.0070.3 %5.01,166.18744.0936.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,550.755,863.71-65.1 %0.0976.012,348.46-140.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,099.451.00100.0 %5.0677.06160.8976.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,744.743,846.4633.0 %5.01,983.851,932.082.6 %1.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,435.302,733.6020.4 %5.01,044.52110.2089.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,116.0212,356.80-11.2 %0.01,307.8045.4596.5 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช124,857.56144,307.00-15.6 %0.0721.88390.0046.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,540.1813,494.17-41.4 %0.03,680.443,363.158.6 %4.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,407.282,000.0041.3 %5.01,014.04285.0071.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,408.29989.7371.0 %5.0976.01123.5987.3 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,180.771,188.0062.7 %5.081.4692.72-13.8 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,793.58967.0046.1 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,793.58350.0080.5 %5.080.9375.816.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,807.231,436.0062.3 %5.01,051.7064.4493.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,863.051,085.0062.1 %5.0626.17450.6328.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,072.603,562.85-16.0 %0.0785.48258.8667.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,135.555,961.0026.7 %5.01,603.541,199.1425.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,902.992,617.0032.9 %5.01,128.14307.9772.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,764.3210,908.00-24.5 %0.01,603.5366.5295.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช3,677.24250.0093.2 %5.01,128.14285.0074.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,660.404,889.46-33.6 %0.01,090.18304.9872.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,919.402,394.0051.3 %5.01,318.30253.3880.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,869.283,263.0033.0 %5.01,447.50576.3160.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,547.994,969.4010.4 %5.0899.950.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช14,301.494,479.3368.7 %5.0546.67321.2641.2 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 171,619.38100,000.0041.7 %5.02,374.08280.0088.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 38,649.7630,059.5822.2 %5.0882.20630.0328.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,386.234,955.0022.4 %5.0530.98182.3865.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,381.731,561.0034.5 %5.0576.660.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,958.023,687.006.8 %3.01,204.21657.9145.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,895.141,392.0051.9 %5.0785.84241.2169.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช2,376.157,600.00-219.8 %0.0709.42570.0019.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,535.352,571.0027.3 %5.0976.02155.8084.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช9,189.893,332.0063.7 %5.03,773.121,156.7769.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช5,186.625,306.93-2.3 %0.01,063.55684.9535.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช32,877.515,579.6083.0 %5.01,133.53290.1974.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช26,385.8813,293.0049.6 %5.02,834.28571.0379.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 130,158.7112,161.9859.7 %5.0906.48333.9063.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 224,431.129,296.0062.0 %5.01,669.53495.2770.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 321,861.678,658.0060.4 %5.02,575.99895.0465.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 14,926.1311,896.4620.3 %5.01,340.27463.0365.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,730.5814,467.6413.5 %5.0346.13532.48-53.8 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล18,931.1364.0699.7 %5.0579.44248.5757.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,047.884,633.0023.4 %5.0297.5190.0069.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช83,412.1945,000.0046.1 %5.01,752.69185.0089.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช45,293.483,500.0092.3 %5.01,329.18237.5082.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล691,638.1320,853.0097.0 %5.0796.2940.7194.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช148,867.7845,132.0069.7 %5.01,136.88541.7552.3 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช85,915.2344,756.2547.9 %5.0917.96180.3480.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช440,297.2235,580.5091.9 %5.01,109.081,071.503.4 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,835.8213,017.0037.5 %5.0924.6541.0495.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช41,696.7520,000.0052.0 %5.0888.35172.5080.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร37,131.4415,000.0059.6 %5.0957.38475.0050.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี20,579.937,452.0063.8 %5.0766.38454.9240.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง152,798.6630,069.0180.3 %5.01,388.06463.8066.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,853.4523,871.05-26.6 %0.02,517.281,193.4852.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช35,553.5519,479.1945.2 %5.011,224.791,869.9883.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช105,157.6649,000.0053.4 %5.02,084.77541.5074.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,638.043,479.304.4 %2.01,090.11580.7246.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,049.691,160.0062.0 %5.0766.83169.0078.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช40,870.2848,234.00-18.0 %0.05,603.116,250.82-11.6 %0.0
รวม 2,872,857 971,188 66.19 % 118,656 47,422 60.03 %