สรุปผลประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ครบ12,464,607.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ1,889,805.80ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %