สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี108,055.4983,230.0023.0 %ผ่าน6,811.70329.2595.2 %ผ่าน
รวม 108,055 83,230 22.97 % ผ่าน 6,812 329 95.17 % ผ่าน