สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์158,531.5999,048.2237.5 %ผ่าน5,142.061,172.2077.2 %ผ่าน
รวม 158,532 99,048 37.52 % ผ่าน 5,142 1,172 77.20 % ผ่าน