สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการค้าต่างประเทศ230,636.81165,063.5928.4 %ผ่าน7,030.561,012.6885.6 %ผ่าน
รวม 230,637 165,064 28.43 % ผ่าน 7,031 1,013 85.60 % ผ่าน