สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 149,284.2088,493.7240.7 %ผ่าน5,511.00588.9389.3 %ผ่าน
รวม 149,284 88,494 40.72 % ผ่าน 5,511 589 89.31 % ผ่าน