สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า191,195.63177,077.207.4 %ไม่ผ่าน6,674.121,113.1983.3 %ผ่าน
รวม 191,196 177,077 7.38 % ไม่ผ่าน 6,674 1,113 83.32 % ผ่าน