สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการพัฒนาชุมชน 217,931.98167,275.6923.2 %ผ่าน7,011.803,173.3754.7 %ผ่าน
รวม 217,932 167,276 23.24 % ผ่าน 7,012 3,173 54.74 % ผ่าน