สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย145,324.77117,000.0019.5 %ไม่ผ่าน6,533.421,587.5075.7 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี13,097.6312,602.003.8 %ไม่ผ่าน1,863.82846.7054.6 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย13,834.5511,269.0018.5 %ไม่ผ่าน2,179.101,016.2653.4 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท14,387.4015,842.00-10.1 %ไม่ผ่าน1,977.99141.0092.9 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,769.217,700.0034.6 %ผ่าน1,227.45454.1063.0 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,297.865,916.0055.5 %ผ่าน1,333.28246.0581.5 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี13,666.5416,519.62-20.9 %ไม่ผ่าน1,829.40672.9563.2 %ผ่าน
รวม 225,378 186,849 17.10 % ไม่ผ่าน 16,944 4,965 70.70 % ผ่าน