สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม272,860.13270,599.000.8 %ไม่ผ่าน9,875.834,018.8459.3 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)106,765.4988,131.0017.5 %ไม่ผ่าน6,464.645,449.7115.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)343,645.84441,007.00-28.3 %ไม่ผ่าน9,294.273,129.3466.3 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)142,874.1425,546.0082.1 %ผ่าน5,661.08608.8989.2 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)87,165.5325,971.0070.2 %ผ่าน5,417.20950.3582.5 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.รวป.สป.)116,609.8328,070.0075.9 %ผ่าน6,348.952,678.9957.8 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)87,370.329,455.0089.2 %ผ่าน5,407.82341.0593.7 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)124,342.8229,821.2076.0 %ผ่าน6,115.181,158.0081.1 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)82,058.1714,806.0082.0 %ผ่าน4,785.62ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)258,272.44230,713.4410.7 %ไม่ผ่าน6,516.051,864.3071.4 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)99,881.8628,848.0071.1 %ผ่าน5,364.05803.5585.0 %ผ่าน
รวม 1,721,847 1,192,968 30.72 % ผ่าน 66,465 21,003 68.40 % ผ่าน