สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนกรกฎาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมธนารักษ์128,506.79175,823.20-36.8 %ไม่ผ่าน6,652.241,081.4983.7 %ผ่าน
กองบริหารเงินตรา8,619.866,176.0028.4 %ผ่าน2,756.49906.8367.1 %ผ่าน
กองส่งเสริมเเละพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ11,096.929,208.0017.0 %ไม่ผ่าน3,184.59304.4690.4 %ผ่าน
สำนักกษาปณ์1,396,712.8035,513.0097.5 %ผ่าน14,099.68684.9395.1 %ผ่าน
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน15,215.1047,000.00-208.9 %ไม่ผ่าน6,906.64139.2998.0 %ผ่าน
รวม 1,560,151 273,720 82.46 % ผ่าน 33,600 3,117 90.72 % ผ่าน