สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,152.75461.0060.0 %5.044.7432.6427.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,505.50616.0059.1 %5.082.9326.9067.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,613.83299.0081.5 %5.093.902.8597.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,827.06497.0072.8 %5.062.1286.78-39.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีไม่ครบ569.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,690.05896.0047.0 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,660.44957.0042.4 %5.032.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,737.122,845.70-4.0 %0.052.88113.09-113.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,839.25409.0085.6 %5.063.720.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,867.70748.0060.0 %5.050.0971.82-43.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.9730.6055.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,642.96448.0072.7 %5.034.632.8591.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,659.28774.6053.3 %5.038.4530.4020.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,743.171.0099.9 %5.051.5431.8038.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,613.8329.0098.2 %5.043.2729.9930.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,591.26585.0063.2 %5.053.7937.2030.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,474.461.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,476.18617.0058.2 %5.048.7432.1334.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,918.70679.0064.6 %5.055.7615.9571.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,581.67626.0060.4 %5.069.282.8595.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,178.02217.0081.6 %5.049.3732.6333.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,608.50867.0046.1 %5.053.875.1890.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,648.42130.0092.1 %5.046.140.9597.9 %5.0
รวม 36,030 12,703 0.00 % 1,093 664 0.00 %