สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย285,069.16173,597.0039.1 %5.012,255.222,123.4482.7 %5.0
รวม 285,069 173,597 39.10 % 12,255 2,123 82.67 %