สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 211,576.84116,164.6745.1 %5.07,011.804,680.2533.3 %5.0
รวม 211,577 116,165 45.10 % 7,012 4,680 33.25 %