สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน752,547.06281,421.7562.6 %5.07,959.183,299.9058.5 %5.0
รวม 752,547 281,422 62.60 % 7,959 3,300 58.54 %