สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน282,793.94365,814.00-29.4 %0.010,860.73394.4396.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร16,774.6411,674.0030.4 %5.01,014.63314.4369.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 142,772.9320,306.0052.5 %5.01,071.35633.7940.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 217,739.2110,688.0039.7 %5.0857.06312.5363.5 %5.0
รวม 360,081 408,482 -13.44 % 13,804 1,655 88.01 %