สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,148.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.044.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,532.67701.0054.3 %5.082.9346.5343.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,642.96306.0081.4 %5.093.9022.1076.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,788.73573.0068.0 %5.062.1236.9940.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,678.19823.0051.0 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,648.79922.0044.1 %5.032.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,717.712,212.4018.6 %5.052.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,716.25336.0087.6 %5.063.720.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,874.42700.0062.7 %5.050.09121.51-142.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,631.31560.0065.7 %5.034.6347.19-36.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,641.87788.0152.0 %5.038.4565.00-69.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,706.60554.0067.5 %5.051.5460.50-17.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,579.98144.0090.9 %5.043.2748.33-11.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,108.86820.0026.1 %5.049.4574.89-51.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,458.371.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,481.49866.0041.5 %5.048.7431.1836.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,911.89604.0068.4 %5.055.7669.18-24.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,593.09734.0053.9 %5.069.281.9097.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,671.52268.0084.0 %5.053.7232.4739.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,619.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.053.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง ไม่ครบ164.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
รวม 31,385 11,912 0.00 % 895 738 0.00 %