สรุปผลประเมิน กองทัพเรือ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพเรือ 188,789.48287,000.00-52.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กรมการขนส่งทหารเรือ (ขส.ทร.)398,980.38133,234.0066.6 %5.010,221.4131,445.35-207.6 %0.0
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.)38,303.3633,628.0012.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กรมข่าวทหารเรือ พื้นที่ จว.ระนอง (ขว.ทร.)52,134.2335,642.0031.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.)69,566.0535,000.0049.7 %5.01,525.651,486.752.5 %1.0
กรมทหารราบที่ 2กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.๒ พล.นย.)153,734.0382,440.0046.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.๓ พล.นย.)185,099.22168,843.008.8 %4.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทร.)115,109.1064,000.0044.4 %5.04,796.47175.0096.4 %5.0
กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)1,577,942.001,543,467.002.2 %1.06,147.723,418.8544.4 %5.0
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)230,153.33130,447.9043.3 %5.08,492.17693.5091.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.)68,363.6249,000.0028.3 %5.01,273.490.00100.0 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.)578,038.19502,118.0013.1 %5.011,137.0612,741.85-14.4 %0.0
กรมสวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.)101,999.6151,000.0050.0 %5.04,540.813,297.0527.4 %5.0
กรมสารบรรณทหารเรือ (สบ.ทร.)85,184.5481,000.004.9 %2.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กรมสารวัตรทหารเรือ (กรม สห.ทร.)267,207.31102,000.0061.8 %5.05,796.045,632.602.8 %1.0
กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.)191,349.22117,720.5438.5 %5.06,351.463,769.3640.7 %5.0
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ2,994.15ประเมินไม่ได้0.0
กรมอุทกศาสตร์ (อศ.)112,090.2682,666.0026.3 %5.04,666.891,084.2576.8 %5.0
กรมอู่ทหารเรือ (อร.)201,750.48149,245.0026.0 %5.06,323.443,903.7038.3 %5.0
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (กปช.จต.)265,127.888,262.5096.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน259,322.66224,139.0013.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน119,053.1835,233.0070.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (กทบ.กร.)118,005.3894,000.0020.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ (กบฮ.กร.)22,036.7415,844.6828.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองเรือยุทธการ (กร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.019,892.605,940.4570.1 %5.0
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.)104,517.56136,526.00-30.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ฐท.กท.)582,254.88354,950.0039.0 %5.012,946.145,840.1054.9 %5.0
ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 (ฐท.พง.ทรภ.๓)419,513.28365,533.0012.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 (ฐท.สข.ทรภ.๒)87,241.9553,178.0039.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)7,367,334.504,820,174.0034.6 %5.0128,389.228,358.3093.5 %5.0
ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1)37,930.4914,740.0061.1 %5.06,472.162,248.5065.3 %5.0
ทัพเรือภาคที่ 2 (ทรภ.2)265,182.416,339.0097.6 %5.06,075.42950.4084.4 %5.0
ทัพเรือภาคที่ 3 (ทรภ.๓)70,350.6039,224.0044.2 %5.04,461.873,250.0027.2 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ1,156,663.401,121,344.003.1 %1.56,442.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)334,257.63202,080.0039.5 %5.012,254.235,269.6057.0 %5.0
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.)376,347.84362,000.003.8 %1.57,595.002,458.4067.6 %5.0
หน่วยบัญชการนาวิกโยธิน (นย.)1,635,519.6083,852.2294.9 %5.041,250.9038,786.256.0 %3.0
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)765,540.0072,017.3890.6 %5.023,217.9618,236.0021.5 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.)56,766.2227,084.0052.3 %5.06,597.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)168,238.69144,704.5514.0 %5.03,208.041.9599.9 %5.0
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (อจปร.อร.)780,353.69760,000.002.6 %1.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อรม.อร.)957,625.501,113,157.60-16.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 20,564,978 13,702,834 33.37 % 335,763 158,988 52.65 %