สรุปผลประเมิน กรมการกงสุล เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 141,654.17152,000.00-7.3 %0.05,367.18356.8393.4 %5.0
รวม 141,654 152,000 -7.30 % 5,367 357 93.35 %