สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง346,803.84354.8199.9 %5.010,948.282,954.7873.0 %5.0
รวม 346,804 355 99.90 % 10,948 2,955 73.01 %