สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร435,071.6938,703.0091.1 %5.018,865.00175.3299.1 %5.0
รวม 435,072 38,703 91.10 % 18,865 175 99.07 %