สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางราง เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางราง117,416.8619,198.0083.6 %5.04,738.72228.0895.2 %5.0
รวม 117,417 19,198 83.65 % 4,739 228 95.19 %