สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 571,732.25104,000.0081.8 %ผ่าน22,095.354,021.2781.8 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตอนบน (ภูเก็ต)80,956.29200,556.00-147.7 %ไม่ผ่าน7,093.291,605.1277.4 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร56,520.5814,581.0274.2 %ผ่าน3,385.352,212.8434.6 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก36,239.4920,325.7843.9 %ผ่าน2,729.6483.5496.9 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา39,959.9114,249.2064.3 %ผ่าน2,572.321,154.2355.1 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง44,567.8427,439.5038.4 %ผ่าน4,261.563,246.0923.8 %ผ่าน
รวม 829,976 381,152 54.08 % ผ่าน 42,138 12,323 70.76 % ผ่าน