สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรน้ำ 419,646.75396,071.005.6 %ไม่ผ่าน18,455.911,356.4492.7 %ผ่าน
รวม 419,647 396,071 5.62 % ไม่ผ่าน 18,456 1,356 92.65 % ผ่าน