สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน812,802.75566,773.0030.3 %ผ่าน18,465.302,079.0088.7 %ผ่าน
รวม 812,803 566,773 30.27 % ผ่าน 18,465 2,079 88.74 % ผ่าน