สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 852,163.63653,000.0023.4 %ผ่าน20,725.873,807.5381.6 %ผ่าน
รวม 852,164 653,000 23.37 % ผ่าน 20,726 3,808 81.63 % ผ่าน