สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 281,894.25116,000.0058.8 %ผ่าน15,266.70654.4095.7 %ผ่าน
รวม 281,894 116,000 58.85 % ผ่าน 15,267 654 95.71 % ผ่าน