สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ601,178.13369,892.0038.5 %ผ่าน17,771.171,460.7491.8 %ผ่าน
รวม 601,178 369,892 38.47 % ผ่าน 17,771 1,461 91.78 % ผ่าน