สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 783,471.001,055,084.00-34.7 %ไม่ผ่าน176,853.5933,096.5481.3 %ผ่าน
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,949.602,246.6623.8 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 384,587.34410,715.63-6.8 %ไม่ผ่าน88,178.4638,760.3456.0 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 178,597.31363,214.00-103.4 %ไม่ผ่าน19,514.8721,527.17-10.3 %ไม่ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 309,191.131,550,881.00-401.6 %ไม่ผ่าน20,024.1610,779.6146.2 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)77,512.7479,978.00-3.2 %ไม่ผ่าน23,935.8018,872.6821.2 %ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 2,897,534.50240,545.5991.7 %ผ่าน64,674.9728,761.5055.5 %ผ่าน
กองวินัย(วน.) 53,533.3026,841.0049.9 %ผ่าน8,030.51442.7294.5 %ผ่าน
กองสารนิเทศ(สท.) 66,121.9912,778.0080.7 %ผ่าน8,521.08926.3089.1 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 10.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ33,864.9916,833.6650.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 2,827,278.506,633,847.00-134.6 %ไม่ผ่าน8,329.779,553.94-14.7 %ไม่ผ่าน
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,913.77727.5281.4 %ผ่าน
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,949.601,655.4543.9 %ผ่าน
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ15,286.413,089.1779.8 %ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)35,644.538,500.0076.2 %ผ่าน1,884.484,375.28-132.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 122,726.77112,000.008.7 %ไม่ผ่าน27,038.0114,893.7544.9 %ผ่าน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 236,421.50538,000.00-127.6 %ไม่ผ่าน47,277.2114,616.7869.1 %ผ่าน
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 84,967.1049,000.0042.3 %ผ่าน14,584.145,054.7565.3 %ผ่าน
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน8,180.523,563.3656.4 %ผ่าน
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 43,101.5954,335.00-26.1 %ไม่ผ่าน9,058.165,231.2842.2 %ผ่าน
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,329.563,927.40-68.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)85,342.6878,656.007.8 %ไม่ผ่าน16,030.472,290.2385.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 292,347.63230,000.0021.3 %ผ่าน41,576.856,771.9183.7 %ผ่าน
กองกฎหมายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองการเงิน (กง.สงป.) 117,368.3187,222.0025.7 %ผ่าน11,061.002,348.2078.8 %ผ่าน
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน4,480.23510.2688.6 %ผ่าน
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,407.591,471.5072.8 %ผ่าน
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 66,169.7235,240.0046.7 %ผ่าน9,434.565,893.3337.5 %ผ่าน
กองตำรวจสื่อสาร189,915.45395,119.84-108.1 %ไม่ผ่าน62,820.5310,364.0683.5 %ผ่าน
กองทะเบียนประวัติอาชญากร198,761.05281,970.00-41.9 %ไม่ผ่าน28,014.912,242.3692.0 %ผ่าน
กองทะเบียนพล สกพ.131,988.1984,092.0036.3 %ผ่าน27,981.483,083.4089.0 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 173,582.5090,370.40-22.8 %ไม่ผ่าน12,418.745,018.7659.6 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 341,992.5914,637.4065.1 %ผ่าน4,963.539,318.66-87.7 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 466,262.4952,364.0121.0 %ผ่าน10,804.8310,102.706.5 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 580,019.2833,677.8557.9 %ผ่าน13,467.726,012.4655.4 %ผ่าน
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 659,884.7438,963.2234.9 %ผ่าน7,695.185,078.4334.0 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจจราจร277,152.44285,000.00-2.8 %ไม่ผ่าน114,994.67200,777.31-74.6 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจทางหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 256,987.3011,912.0079.1 %ผ่าน6,693.698,480.82-26.7 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการตำรวจนครบาล 866,351.4944,654.7932.7 %ผ่าน8,528.012,311.3572.9 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 973,621.0587,940.00-19.4 %ไม่ผ่าน9,078.9326,911.95-196.4 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจน้ำ351,528.91274,956.3821.8 %ผ่าน144,287.61615,977.19-326.9 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)110,536.45121,815.39-10.2 %ไม่ผ่าน31,626.3912,507.1560.5 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจรถไฟ247,714.5075,477.5569.5 %ผ่าน31,233.3027,065.2013.3 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1300,543.00181,259.7039.7 %ผ่าน87,504.819,905.0088.7 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 295,561.6329,861.0068.8 %ผ่าน17,764.4412,971.1027.0 %ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 373,233.59172,557.00-135.6 %ไม่ผ่าน10,144.6527,229.40-168.4 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,835.333,086.5647.1 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปราม94,027.20549,249.00-484.1 %ไม่ผ่าน15,385.5032,490.09-111.2 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค92,274.68109,541.55-18.7 %ไม่ผ่าน19,321.6510,681.9044.7 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม73,739.6874,475.00-1.0 %ไม่ผ่าน14,028.7825,537.23-82.0 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน16,991.9915,053.9411.4 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ124,546.2772,192.0042.0 %ผ่าน43,051.174,698.9889.1 %ผ่าน
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ14,566.178,089.8044.5 %ผ่าน
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี102,513.6951,239.0050.0 %ผ่าน6,870.151,654.1875.9 %ผ่าน
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ51,774.17499,640.81-865.0 %ไม่ผ่าน6,408.69214,221.98-3,242.7 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน27,547.8045,962.58-66.8 %ไม่ผ่าน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.164,868.45239,963.00-45.5 %ไม่ผ่าน29,647.6824,415.1817.6 %ไม่ผ่าน
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว78,912.6064,000.0018.9 %ไม่ผ่าน17,813.8525,804.84-44.9 %ไม่ผ่าน
กองบัญชี(กช.สงป.)60,420.5928,967.0052.1 %ผ่าน5,653.411,030.4581.8 %ผ่าน
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน4,752.121,993.7958.0 %ผ่าน
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน10,055.203,557.2464.6 %ผ่าน
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง96,430.09104,538.00-8.4 %ไม่ผ่าน560,177.253,816.4399.3 %ผ่าน
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,372.492,418.3855.0 %ผ่าน
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน41,576.857,297.3682.4 %ผ่าน
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,135.701,677.8967.3 %ผ่าน
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน12,535.807,527.5440.0 %ผ่าน
กองสวัสดิการ สกพ.44,030.7456,758.00-28.9 %ไม่ผ่าน11,169.3010,103.419.5 %ไม่ผ่าน
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน8,813.701,461.9783.4 %ผ่าน
บก.กฝ.บช.ตชด.98,263.7564,000.0034.9 %ผ่าน11,486.164,231.2563.2 %ผ่าน
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.79,808.5317,299.6078.3 %ผ่าน18,640.507,166.3561.6 %ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 1202,763.03191,700.005.5 %ไม่ผ่าน7,123.059,601.95-34.8 %ไม่ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 2143,179.92106,015.0426.0 %ผ่าน11,425.086,653.8541.8 %ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 3105,208.3387,201.2717.1 %ไม่ผ่าน251,578.6919,903.0092.1 %ผ่าน
บก.ตชด.ภาค 4105,087.2255,779.6846.9 %ผ่าน15,183.1812,659.7016.6 %ไม่ผ่าน
บก.ปส.1 บช.ปส.175,520.9182,770.0052.8 %ผ่าน18,558.9940,185.55-116.5 %ไม่ผ่าน
บก.ปส.2 บช.ปส.109,039.0541,697.0061.8 %ผ่าน21,345.6923,790.65-11.5 %ไม่ผ่าน
บก.ปส.4 บช.ปส.145,393.8043,751.0369.9 %ผ่าน33,152.9721,415.8735.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลดารารัศมีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง121,669.63330,677.00-171.8 %ไม่ผ่าน9,486.901,449.6284.7 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1502,404.78123,848.0075.3 %ผ่าน197,729.502,233.1498.9 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1069,283.68106,949.00-54.4 %ไม่ผ่าน170,766.611,487.8899.1 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 262,625.72101,114.78-61.5 %ไม่ผ่าน76,226.915,221.9793.1 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3173,444.7773,153.0057.8 %ผ่าน80,509.472,186.3097.3 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4574,212.0060,598.0089.4 %ผ่าน243,667.381,494.4999.4 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 584,028.7127,437.0867.3 %ผ่าน28,654.051,748.0093.9 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 295,443.1963,920.0078.4 %ผ่าน113,100.75584.0599.5 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 728,952.4530,317.00-4.7 %ไม่ผ่าน137,403.951,424.9199.0 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 860,997.5678,199.80-28.2 %ไม่ผ่าน279,854.755,559.3098.0 %ผ่าน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 933,344.6036,630.99-9.9 %ไม่ผ่าน14,909.591,819.4487.8 %ผ่าน
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน149,035.23193,560.00-29.9 %ไม่ผ่าน7,971.333,598.3654.9 %ผ่าน
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา28,269.621,234.0095.6 %ผ่าน2,539.92292.6788.5 %ผ่าน
รวม 15,489,069 17,611,882 0.00 % รายงานไม่ครบ 3,939,420 1,880,869 52.26 % ผ่าน