สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสรรพากร 1,281,831.001,256,486.602.0 %ไม่ผ่าน34,598.895,599.3183.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน20,447.671,220.4794.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 259,472.1345,048.0024.3 %ผ่าน14,876.161,465.4590.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 3122,670.3445,637.5662.8 %ผ่าน18,886.191,876.1890.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 131,602.8136,536.00-15.6 %ไม่ผ่าน7,387.92408.1294.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1078,973.2759,183.0025.1 %ผ่าน14,879.79758.0094.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1180,660.9359,657.0426.0 %ผ่าน10,779.41717.5793.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1257,044.7048,679.8414.7 %ไม่ผ่าน9,719.50634.8793.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1389,815.3185,203.825.1 %ไม่ผ่าน10,141.50448.2695.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1469,751.6657,840.7617.1 %ไม่ผ่าน11,449.281,353.9088.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 52,379.3938,038.8427.4 %ผ่าน11,968.53972.0091.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1638,195.1828,806.0024.6 %ผ่าน8,075.131,128.0086.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1736,730.142,910.3292.1 %ผ่าน8,610.09700.1791.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1884,066.2869,000.0017.9 %ไม่ผ่าน8,850.54528.0094.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1992,403.28128,983.20-39.6 %ไม่ผ่าน11,346.631,052.0090.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 255,894.1769,806.84-24.9 %ไม่ผ่าน10,291.11474.0695.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2046,049.8473,024.00-58.6 %ไม่ผ่าน8,732.311,007.7988.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2165,151.21110,291.00-69.3 %ไม่ผ่าน13,634.041,824.0086.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน13,850.24744.5694.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2357,822.4140,818.0029.4 %ผ่าน10,922.20702.8693.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2460,317.4765,693.27-8.9 %ไม่ผ่าน10,343.94719.4593.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2584,210.3574,510.0011.5 %ไม่ผ่าน12,096.511,210.7090.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2651,107.5031,954.0037.5 %ผ่าน12,956.671,016.0092.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2785,753.0772,546.0015.4 %ไม่ผ่าน13,217.101,449.7089.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2894,517.2685,000.0010.1 %ไม่ผ่าน11,692.74820.5093.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2960,442.1246,553.0023.0 %ผ่าน7,883.62623.0492.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 394,981.1147,021.4450.5 %ผ่าน27,817.68992.7596.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3068,236.6452,995.4022.3 %ผ่าน10,730.01959.5091.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 487,564.6556,112.6835.9 %ผ่าน12,303.13532.0095.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 576,523.2360,728.6820.6 %ผ่าน11,556.27484.8495.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6111,364.6692,268.4817.1 %ไม่ผ่าน10,896.66678.0093.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 771,411.2854,113.0024.2 %ผ่าน13,153.011,058.0092.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 884,161.2065,413.1222.3 %ผ่าน12,430.501,212.0090.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 953,215.0146,000.0013.6 %ไม่ผ่าน11,427.751,176.8989.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 119,854.9213,919.3229.9 %ผ่าน1,296.38132.0589.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 219,014.3314,724.0422.6 %ผ่าน1,284.30128.2590.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน26,582.6511,600.9356.4 %ผ่าน1,307.13132.4189.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง18,621.557,445.0460.0 %ผ่าน1,100.10157.7085.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง20,754.6915,944.0023.2 %ผ่าน1,631.49304.0081.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,047.69154.4185.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน21,151.484,084.0080.7 %ผ่าน1,134.78114.0090.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 120,724.1311,218.8845.9 %ผ่าน1,107.48171.9584.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 219,222.449,369.5251.3 %ผ่าน1,088.19209.0080.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย19,107.286,121.0068.0 %ผ่าน1,417.39152.0089.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่24,625.8111,154.0054.7 %ผ่าน1,396.20228.0083.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ22,994.1321,691.685.7 %ไม่ผ่าน1,592.16428.0373.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน25,697.2115,436.8839.9 %ผ่าน1,369.14228.0083.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน23,132.7815,360.0833.6 %ผ่าน1,742.92220.9087.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม20,643.605,390.0073.9 %ผ่าน1,465.17233.9784.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค21,397.424,900.0077.1 %ผ่าน1,059.87237.5077.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ24,330.4221,413.0812.0 %ไม่ผ่าน1,184.94114.0090.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา23,910.483,263.0086.4 %ผ่าน1,322.43190.0085.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด17,280.9314,164.0018.0 %ไม่ผ่าน1,239.12228.0081.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 120,595.2816,212.0021.3 %ผ่าน1,046.67106.4189.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 222,701.3218,932.0016.6 %ไม่ผ่าน1,117.9177.1393.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 324,430.076,550.8873.2 %ผ่าน1,256.15144.8888.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม28,269.9416,731.8040.8 %ผ่าน1,363.11228.0083.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 116,775.103,025.0882.0 %ผ่าน1,658.25120.6592.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 219,785.1512,154.0038.6 %ผ่าน2,199.83168.6592.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ27,618.745,317.0080.7 %ผ่าน1,376.92227.1483.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 123,899.609,017.0062.3 %ผ่าน1,188.21129.4889.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน981.338.5599.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,273.853.0099.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง22,578.8120,286.0010.2 %ไม่ผ่าน958.41332.5065.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน760.60152.0480.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 220,533.1510,651.8848.1 %ผ่าน934.36183.7380.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ16,694.023,951.0076.3 %ผ่าน1,053.80114.9589.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี24,324.2618,121.0025.5 %ผ่าน1,356.57190.9585.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,190.76121.9289.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 119,459.349,852.0049.4 %ผ่าน974.2767.4593.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 214,301.052,775.8480.6 %ผ่าน1,106.7487.7492.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,357.30142.5089.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง17,867.3618,757.88-5.0 %ไม่ผ่าน1,086.59332.5069.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว19,858.647,045.0064.5 %ผ่าน1,312.11310.8176.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,423.01152.0089.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา25,555.1215,349.0039.9 %ผ่าน1,255.60189.4584.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง21,660.5012,851.0040.7 %ผ่าน1,204.38190.0084.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์17,570.607,353.0058.2 %ผ่าน1,098.45134.8287.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร23,393.0812,063.8848.4 %ผ่าน1,463.46114.9592.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม24,362.599,060.0062.8 %ผ่าน1,493.88285.0080.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก16,686.9511,449.0031.4 %ผ่าน1,097.01285.0074.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,694.57157.7090.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 123,783.119,953.0058.2 %ผ่าน1,406.83266.0081.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 238,413.7022,967.8840.2 %ผ่าน884.10152.0082.8 %ผ่าน
รวม 4,404,484 3,594,487 18.39 % ไม่ผ่าน 501,315 45,491 90.93 % ผ่าน