สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ584,167.94456,600.0021.8 %ผ่าน24,993.781,925.0392.3 %ผ่าน
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์33,971.237,258.0078.6 %ผ่าน2,099.38656.4868.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี14,400.317,441.7048.3 %ผ่าน2,221.68866.8261.0 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง9,543.125,031.6947.3 %ผ่าน24,363.99208.2099.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์8,969.053,594.0059.9 %ผ่าน1,480.62562.9262.0 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี32,362.774,466.6086.2 %ผ่าน2,292.75357.8084.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่12,966.671,546.9988.1 %ผ่าน3,527.21567.0083.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น11,023.4310,095.008.4 %ไม่ผ่าน2,460.191,180.7752.0 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว9,748.745,514.0043.4 %ผ่าน2,188.20753.6065.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง10,599.943,390.0068.0 %ผ่าน1,327.56534.2059.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร8,885.867,048.9420.7 %ผ่าน1,230.06588.8952.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี9,041.739,392.00-3.9 %ไม่ผ่าน1,610.391,371.6514.8 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์21,979.208,021.4063.5 %ผ่าน2,247.481,020.2354.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง10,460.216,294.0039.8 %ผ่าน1,596.21857.4046.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี9,032.715,346.0040.8 %ผ่าน2,110.111,465.5930.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี9,391.1511,614.00-23.7 %ไม่ผ่าน2,158.14309.7585.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์14,625.367,011.0052.1 %ผ่าน2,889.30589.7979.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา12,828.247,267.0043.4 %ผ่าน2,249.37924.9458.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร12,804.438,425.0034.2 %ผ่าน1,759.50609.8465.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก3,660.4410,036.52-174.2 %ไม่ผ่าน3,484.951,033.1670.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา10,295.633,088.3170.0 %ผ่าน2,746.591,189.2556.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา9,006.947,050.2721.7 %ผ่าน1,783.441,498.4216.0 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 8,942.544,157.0053.5 %ผ่าน1,640.69533.0267.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก8,688.853,918.7354.9 %ผ่าน1,301.55884.4132.0 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา8,732.594,161.0052.4 %ผ่าน2,504.2518,406.33-635.0 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์8,849.595,099.0042.4 %ผ่าน2,206.92506.8277.0 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง8,942.696,487.2727.5 %ผ่าน2,055.57460.7577.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี10,042.727,837.0022.0 %ผ่าน1,972.62987.5249.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี8,116.922,880.0064.5 %ผ่าน1,286.21762.5040.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา10,649.4510,641.650.1 %ไม่ผ่าน2,258.641,001.2555.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล17,269.1512,283.4028.9 %ผ่าน2,197.88887.9459.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา9,978.296,202.0037.8 %ผ่าน1,661.401,227.5026.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 12,330.843,295.0073.3 %ผ่าน1,550.541,119.1027.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา11,774.698,515.0027.7 %ผ่าน2,537.06526.7279.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี13,970.287,725.0044.7 %ผ่าน1,771.96974.8445.0 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี9,462.957,165.0024.3 %ผ่าน1,388.07440.8468.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา10,442.167,496.9928.2 %ผ่าน7,350.361,306.9182.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 10,606.8212,742.00-20.1 %ไม่ผ่าน2,526.12738.3470.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร2,833.346,873.00-142.6 %ไม่ผ่าน1,841.761,043.4943.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์2,970.264,969.69-67.3 %ไม่ผ่าน1,402.59482.3265.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์50,858.584,922.2890.3 %ผ่าน2,283.481,399.0838.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส9,117.748,735.204.2 %ไม่ผ่าน1,943.591,078.0144.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส9,699.732,654.0072.6 %ผ่าน2,982.061,118.0562.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 8,576.9010,544.60-22.9 %ไม่ผ่าน1,437.57655.4654.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี12,155.836,244.8248.6 %ผ่าน3,654.00649.1682.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร9,094.045,937.3034.7 %ผ่าน2,346.05902.7261.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย15,570.119,339.6040.0 %ผ่าน5,274.192,224.9057.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่21,847.6917,883.5318.1 %ไม่ผ่าน7,042.20993.0885.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก11,147.136,855.0038.5 %ผ่าน3,046.021,415.7353.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน11,344.838,180.7727.9 %ผ่าน3,170.391,646.1048.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา10,869.792,106.0080.6 %ผ่าน2,705.43411.8784.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก4,216.916,414.99-52.1 %ไม่ผ่าน2,295.72305.9686.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี8,689.604,078.1253.1 %ผ่าน1,704.27442.9874.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์8,287.946,528.3021.2 %ผ่าน1,906.791,173.5038.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่246,353.422,551.0099.0 %ผ่าน92,262.751,216.7798.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน12,817.333,953.0069.2 %ผ่าน4,906.051,946.1460.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี9,862.007,063.3328.4 %ผ่าน1,409.401,021.2327.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง10,157.118,213.2519.1 %ไม่ผ่าน3,247.40884.4572.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน9,249.165,423.0041.4 %ผ่าน1,747.02298.0482.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี10,818.252,320.0078.6 %ผ่าน1,303.23352.7072.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 41,238.8029,114.0029.4 %ผ่าน5,749.94756.1486.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี80,925.7361,260.3724.3 %ผ่าน4,459.691,212.9972.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 45,165.1238,141.0115.6 %ไม่ผ่าน4,930.451,140.2576.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี54,888.7349,576.009.7 %ไม่ผ่าน2,777.08968.7565.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 50,234.8829,425.8841.4 %ผ่าน10,019.54898.7091.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์40,764.9847,994.00-17.7 %ไม่ผ่าน5,788.811,418.7875.5 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 25,450.5824,406.994.1 %ไม่ผ่าน7,733.611,852.4776.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช58,287.6337,723.5235.3 %ผ่าน9,247.67992.0289.3 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 56,237.7441,822.0125.6 %ผ่าน8,039.611,676.4079.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน29,274.9121,924.7525.1 %ผ่าน10,637.12948.1191.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 64,855.8448,655.4425.0 %ผ่าน4,292.781,198.4972.1 %ผ่าน
รวม 2,072,428 1,277,973 38.33 % ผ่าน 352,619 84,561 76.02 % ผ่าน