สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางราง รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการขนส่งทางราง375,899.9190,236.0076.0 %ผ่าน14,216.16581.4495.9 %ผ่าน
รวม 375,900 90,236 75.99 % ผ่าน 14,216 581 95.91 % ผ่าน