สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,109.04567.0073.1 %5.0397.29153.5861.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,197.472,223.5030.5 %5.0758.59107.0085.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,005.591,175.1060.9 %5.0663.5340.3993.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี20,534.0712,949.9236.9 %5.02,717.24470.2582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,136.49916.0077.9 %5.0260.1595.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี3,945.13964.0075.6 %5.0585.2495.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,548.73659.0085.5 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,415.93383.0088.8 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,405.21245.0092.8 %5.0166.1757.0065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,344.79354.0089.4 %5.0154.3947.5069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,396.87234.0093.1 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,628.014,178.50-15.2 %0.0853.67668.3221.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,251.231,582.5029.7 %5.0485.08333.5531.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,615.261,729.1062.5 %5.01,234.61453.5863.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,870.881,029.0064.2 %5.0758.59268.1364.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี2,953.87685.0076.8 %5.0644.51201.4068.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,113.891,842.0064.0 %5.01,592.66988.1238.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,785.212,998.00-67.9 %0.0453.85202.9155.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,255.901,410.9066.8 %5.01,233.99577.9853.2 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,900.171,388.0064.4 %5.0910.72384.1257.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,046.7614,102.99-133.2 %0.01,291.05204.8284.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,422.211,155.0066.2 %5.0795.98114.0985.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)11,190.376,975.6337.7 %5.04,119.51397.5590.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,072.346,046.2733.4 %5.03,614.56394.5389.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,911.58621.0078.7 %5.0739.580.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,452.97854.0065.2 %5.0473.35518.40-9.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,634.943,259.7710.3 %5.0834.66323.1661.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,009.4532,107.59-540.9 %0.01,348.091,125.1116.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี2,400.363,583.50-49.3 %0.0454.34635.82-39.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,557.491,092.0069.3 %5.0853.85125.9185.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี5,369.2915,101.99-181.3 %0.01,500.22113.3392.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี12,865.1312,274.004.6 %2.01,802.10524.5070.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0682.53400.8141.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,317.391,540.0064.3 %5.0720.560.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,094.271,916.0038.1 %5.0701.55352.4949.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,366.791,384.2068.3 %5.01,233.93386.5468.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,579.592,853.00-10.6 %0.0375.600.9599.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี2,004.971,459.0027.2 %5.01,101.66190.8682.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 430,314.7825,429.7194.1 %5.04,310.31489.8388.6 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,238.6315,713.37-270.7 %0.0310.44358.07-15.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,093.55765.0075.3 %5.0701.5584.3788.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,074.881,306.0057.5 %5.0682.29228.5866.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,024.832,092.0030.8 %5.0663.51286.9056.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี3,955.293,321.4016.0 %5.0986.80584.7840.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,790.591,758.0053.6 %5.0438.77241.1645.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,139.942,209.0046.6 %5.01,043.83515.6550.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,292.982,026.4438.5 %5.0682.5364.0290.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 110,756.597,902.0626.5 %5.0402.15418.60-4.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2231,543.508,296.1796.4 %5.01,858.36353.0181.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก10,190.575,603.3745.0 %5.02,885.56260.4391.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี64,609.057,225.0088.8 %5.0485.61202.2558.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ2,876.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ195.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี72,713.3261,958.0014.8 %5.01,475.48674.8054.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี73,736.2711,659.0084.2 %5.0657.60598.149.0 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี53,636.8014,256.0073.4 %5.01,126.63477.7957.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,114.9215,560.00-118.7 %0.01,567.041,182.5924.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,664.272,297.0037.3 %5.0929.27721.7522.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,452.97593.0075.8 %5.09,068.05193.0597.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี12,569.02251,912.28-1,904.2 %0.04,309.255,691.50-32.1 %0.0
รวม 1,172,622 585,722 50.05 % 72,095 24,829 65.56 %