สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี7,891.992,850.0063.9 %ผ่าน1,720.77548.2768.1 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี21,680.0219,678.719.2 %ไม่ผ่าน147.0689.5839.1 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี22,305.491,820.1091.8 %ผ่าน193.98162.6216.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี364,939.4710,766.5197.0 %ผ่าน13,869.09367.4597.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังเขต 4248,188.256,709.7597.3 %ผ่าน13,709.6448.6099.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี10,250.393,521.0065.7 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรภาค 1047,741.8722,050.8853.8 %ผ่าน10,595.84582.6394.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี71,147.1967,364.535.3 %ไม่ผ่าน12,902.191,459.6488.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ11,595.17715.0093.8 %ผ่าน753.00284.5262.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี14,916.062,875.0080.7 %ผ่าน924.3660.8993.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน11,505.64491.0095.7 %ผ่าน798.09135.6783.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน17,229.301,083.0093.7 %ผ่าน2,637.4530.0098.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม10,060.54147.0098.5 %ผ่าน1,440.7257.6096.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด11,331.82978.0091.4 %ผ่าน826.68228.0072.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง11,898.761,588.0086.7 %ผ่าน1,277.40152.0088.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ14,070.981,059.0092.5 %ผ่าน1,031.58228.0077.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ12,164.18724.0094.0 %ผ่าน923.64114.0087.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี17,575.7812,570.4728.5 %ผ่าน1,601.70107.4693.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ11,871.461,317.0088.9 %ผ่าน1,326.03372.0071.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ11,100.121,068.0090.4 %ผ่าน889.17199.1277.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม12,978.78521.0096.0 %ผ่าน839.2219.9397.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ16,559.36940.0094.3 %ผ่าน848.97198.5676.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง12,359.32855.0093.1 %ผ่าน808.20228.0071.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน13,088.141,428.0089.1 %ผ่าน916.95228.0075.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 419,072.5024,479.47-28.3 %ไม่ผ่าน7,204.203,038.5157.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี14,730.7714,300.262.9 %ไม่ผ่าน2,918.781,603.4145.1 %ผ่าน
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี7,918.992,044.5074.2 %ผ่าน1,356.78326.8375.9 %ผ่าน
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ7,903.761,890.0076.1 %ผ่าน1,432.68575.1559.9 %ผ่าน
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ7,974.302,695.7566.2 %ผ่าน1,341.24460.6565.7 %ผ่าน
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี8,462.123,231.8961.8 %ผ่าน1,348.441,580.16-17.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,627.01924.5164.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี13,750.027,286.0047.0 %ผ่าน4,021.701,548.6161.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี12,714.464,034.0068.3 %ผ่าน3,318.121,565.0152.8 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 550,892.89100,256.00-97.0 %ไม่ผ่าน22,588.8320,630.008.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี12,607.323,237.0074.3 %ผ่าน2,519.431,124.1555.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 312,750.064,020.8468.5 %ผ่าน5,147.492,621.7749.1 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี65,698.1356,286.9814.3 %ไม่ผ่าน7,996.05568.3292.9 %ผ่าน
ท่าอากาศยานอุดรธานี798,584.751,047,079.90-31.1 %ไม่ผ่าน4,047.601,297.7067.9 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี11,620.226,450.0044.5 %ผ่าน3,223.04950.5370.5 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี)40,067.6212,885.7567.8 %ผ่าน3,590.081,677.7653.3 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)33,262.1530,808.087.4 %ไม่ผ่าน12,197.553,922.8567.8 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 336,190.3221,580.0040.4 %ผ่าน11,923.1717,971.25-50.7 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี12,520.414,305.0065.6 %ผ่าน3,131.05177.7694.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี9,790.032,859.0070.8 %ผ่าน2,462.40797.3267.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี15,068.6213,557.8410.0 %ไม่ผ่าน2,870.94228.0092.1 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี29,638.3542,118.95-42.1 %ไม่ผ่าน6,741.00550.8891.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี35,892.948,228.0077.1 %ผ่าน2,633.521,217.6653.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี21,973.688,488.0061.4 %ผ่าน5,657.071,337.2076.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี13,732.146,963.0049.3 %ผ่าน3,232.251,569.2751.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี42,000.7130,480.0027.4 %ผ่าน1,689.38894.8347.0 %ผ่าน
เรือนจำกลางอุดรธานี 225,243.47166,901.0625.9 %ผ่าน4,724.691,951.8458.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี9,446.783,957.0058.1 %ผ่าน2,234.19625.0072.0 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี13,457.319,167.5531.9 %ผ่าน3,508.29742.3778.8 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี42,774.0834,650.0019.0 %ไม่ผ่าน4,603.30898.4580.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี33,300.8837,644.00-13.0 %ไม่ผ่าน8,011.081,571.9680.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี23,639.0014,023.0040.7 %ผ่าน7,653.762,824.3263.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4181,309.9428,715.0484.2 %ผ่าน4,574.467.6599.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี32,681.6220,308.7837.9 %ผ่าน7,932.992,426.5169.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี15,533.4112,546.6019.2 %ไม่ผ่าน1,206.87402.0266.7 %ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ237,947.0232,823.3286.2 %ผ่าน3,027.12713.0476.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน317,435.6679,544.0074.9 %ผ่าน3,119.701,141.3463.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี272,234.34160,680.0041.0 %ผ่าน5,463.54686.1087.4 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี121,585.8156,449.9953.6 %ผ่าน2,954.02474.5083.9 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี82,864.4375,766.998.6 %ไม่ผ่าน8,371.0510,783.09-28.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี27,572.5228,882.00-4.7 %ไม่ผ่าน7,714.88214.9797.2 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี205,281.36172,400.0016.0 %ไม่ผ่าน4,327.381,030.9776.2 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 810,080.344,042.4059.9 %ผ่าน3,913.11803.9579.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 15,705.567,369.0053.1 %ผ่าน3,299.101,251.4162.1 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)16,066.3020,336.99-26.6 %ไม่ผ่าน5,537.851,864.4066.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี9,732.746,872.0029.4 %ผ่าน4,251.461,371.7867.7 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 432,144.5114,880.3553.7 %ผ่าน7,737.421,755.6677.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี11,081.473,463.0068.7 %ผ่าน1,313.521,126.9614.2 %ไม่ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 4,276,386 2,614,110 0.00 % รายงานไม่ครบ 303,681 109,731 0.00 % รายงานไม่ครบ