สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา730,034.75413,134.0043.4 %ผ่าน1,985.26476.9476.0 %ผ่าน
หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี11,235.5011,508.00-2.4 %ไม่ผ่าน18.0996.71-434.6 %ไม่ผ่าน
รวม 741,270 424,642 42.71 % ผ่าน 2,003 574 71.37 % ผ่าน