สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2,158,424.50664,692.0069.2 %ผ่าน7,341.828,418.55-14.7 %ไม่ผ่าน
รวม 2,158,425 664,692 69.20 % ผ่าน 7,342 8,419 -14.67 % ไม่ผ่าน