สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์832,417.25807,211.753.0 %ไม่ผ่าน4,556.143,459.0624.1 %ผ่าน
รวม 832,417 807,212 3.03 % ไม่ผ่าน 4,556 3,459 24.08 % ผ่าน