สรุปผลประเมิน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 90,768.8433,000.0063.6 %ผ่าน5,042.00609.6587.9 %ผ่าน
รวม 90,769 33,000 63.64 % ผ่าน 5,042 610 87.91 % ผ่าน