สรุปผลประเมิน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เดือนมีนาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 0 0 0.00 % ไม่ประเมิน 0 0 0.00 % ไม่ประเมิน