สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมบังคับคดี 253,153.36135,000.0046.7 %ผ่าน8,359.403,650.6756.3 %ผ่าน
รวม 253,153 135,000 46.67 % ผ่าน 8,359 3,651 56.33 % ผ่าน