สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 973,668.506,445.6099.3 %ผ่าน5,951.861,460.5875.5 %ผ่าน
รวม 973,669 6,446 99.34 % ผ่าน 5,952 1,461 75.46 % ผ่าน