สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน113,870.68127,584.00-12.0 %ไม่ผ่าน7,030.561,702.8075.8 %ผ่าน
รวม 113,871 127,584 -12.04 % ไม่ผ่าน 7,031 1,703 75.78 % ผ่าน