สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดือนมกราคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์175,458.16105,596.0039.8 %ผ่าน7,318.222,050.2172.0 %ผ่าน
รวม 175,458 105,596 39.82 % ผ่าน 7,318 2,050 71.98 % ผ่าน