สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 140,097.5332,000.0077.2 %ผ่าน6,073.801,819.5670.0 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตอนบน (ภูเก็ต)25,695.4845,790.74-78.2 %ไม่ผ่าน2,364.43866.6863.3 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร15,783.554,233.7673.2 %ผ่าน1,091.02485.7355.5 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน9,166.165,143.2543.9 %ผ่าน908.5194.7189.6 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา11,760.824,360.0062.9 %ผ่าน857.44223.7173.9 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง14,021.917,998.0043.0 %ผ่าน1,435.50807.5043.7 %ผ่าน
รวม 216,525 99,526 54.04 % ผ่าน 12,731 4,298 66.24 % ผ่าน