สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 367,923.28109,130.1870.3 %ผ่าน5,845.563,056.5747.7 %ผ่าน
รวม 367,923 109,130 70.34 % ผ่าน 5,846 3,057 47.71 % ผ่าน