สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1,871,071.80134,600.0092.8 %ผ่าน6,198.87956.7384.6 %ผ่าน
รวม 1,871,072 134,600 92.81 % ผ่าน 6,199 957 84.57 % ผ่าน