สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการจัดหางาน323,427.84222,615.8331.2 %ผ่าน7,921.663,225.7559.3 %ผ่าน
รวม 323,428 222,616 31.17 % ผ่าน 7,922 3,226 59.28 % ผ่าน