สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการศาสนา 81,362.6630,640.0062.3 %ผ่าน5,029.501,254.0075.1 %ผ่าน
รวม 81,363 30,640 62.34 % ผ่าน 5,030 1,254 75.07 % ผ่าน